afbeelding van het logo van de website

Missie

Icoontje

Vzw Actio is lid van de organisatie Pegode en sluit zich aan bij hun missie en visie.

Icoontje

Vzw Actio is een dagwerking voor (rand)normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Icoontje

Vzw Actio biedt als dagwerking arbeidsactiviteiten, vrijetijdsactiviteiten en vormingen aan, waarbij de focus ligt op arbeidsactiviteiten.

Icoontje

Bij het aanbieden van arbeidszorg werken we enerzijds aan arbeidsvaardigheden en -attitudes en anderzijds aan sociaal-communicatieve vaardigheden en -attitudes binnen een arbeidssetting. Met de mogelijkheid tot doorstroming naar het normaal economisch circuit / maatwerkbedrijf / maatwerktak / begeleid werk.

Icoontje

Vzw Actio begeleidt vrijetijdsactiviteiten voor doelgroepmedewerkers in groep.

Icoontje

Vzw Actio biedt een vormingsaanbod aan, uitgebouwd en begeleid door vrijwilligers en stagiair(e)s.

Icoontje

Vzw Actio heeft een samenwerkingsverband met externen dewelke psychosociale ondersteuning biedt aan onze doelgroepmedewerkers.

Icoontje

Vzw Actio werkt actief aan een duurzaam medewerkersbeleid. Door te investeren in zijn medewerkers gelooft vzw Actio zo ook te investeren in zijn werking en doelgroepmedewerkers.

Visie

Icoontje

Het is een mensenrecht om zelf je leven te kunnen uittekenen en in handen te houden.

Icoontje

Personen met een beperking kunnen, met de juiste ondersteuning, zelf keuzes maken en beslissingen nemen over hun eigen leven.

Icoontje

Deel uitmaken van de samenleving geeft de meeste kansen op een kwaliteitsvol bestaan waarin je gewaardeerd wordt, respect krijgt, mensen kan ontmoeten en duurzame relaties kan aangaan.

Icoontje

Personen met een beperking kunnen met hun beide voeten in de samenleving staan.

Icoontje

De capaciteiten van iedere persoon kunnen samen met de kracht en creativiteit van andere mensen leiden tot een beloftevolle dynamiek, die ruimte en tijd moet krijgen om zich te ontplooien.

Icoontje

Ondersteuning kan door veel mensen gedaan worden en niet alleen door professionelen. Samen met anderen aan de slag gaan is een verrijking (familie,vrienden,vrijwilligers,enz.)

Icoontje
Iemand moet niet alles zelf kunnen om zelfstandig te zijn, de mate waarin je omringd bent door een netwerk van mensen en middelen om te zorgen dat gedaan geraakt wat je zelf niet kan, bepaalt je zelfstandigheid.

Daarbij wensen we graag volgende kanttekening te maken:

Icoontje

Werk & opleiding, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en ontspanning

Icoontje

Actio streeft actief naar het opbouwen van een relatie met partners, klanten en maatschappij.

Icoontje

Actio streeft naar het verhogen van de bewustheid rond autismespectrumstoornis binnen onze maatschappij, met als doel een inclusievere samenleving.